NLP Gesprekstechniek

Wat is NLP nu juist?

De term "Neuro" verwijst naar onze zenuwstelsel, maar ook onze zintuigen of representatiesystemen.Alles wat je doet, denkt of voelt is het resultaat van wat er in je zenuwstelsel plaatsvindt.

De term "Linguïstisch" is gekozen omdat de kennis en ervaring georganiseerd wordt in taal en daarmee betekenis krijgt. De analyse van de taal die iemand gebruikt, is dan ook een belangrijk fundament in elke interventie.

"Programmeren" sluit aan bij de metafoor van de computer. Met een programma wordt hier bedoeld; de wijze waarop een persoon gegevens vanuit de buitenwereld of de herinnering verwerkt om tot resultaat te komen. NLP gaat er van uit dat er in ons functioneren een systemische logica is en dat je die kan veranderen.